Ako odpalovať pyrotechniku ?

Dodržujte naše BEZPEČNOSTNÉ DESATORO a pyrotechnika od nás vám bude prinášať len radosť :

1. Pyrotechniku odpaľujte vždy triezvy. Absolútnu väčšinu úrazov si spôsobia ľudia pod vplyvom alkoholu!

2. Pyrotechnika nepatrí do rúk deťom, ktoré nedosiahli predpísaný vek!

3. Nepoužívajte pyrotechniku v dosahu horľavých látok.

4. Po zapálení sa nad pyrotechniku nenakláňajte a nenechávajte nad zapálenou pyrotechnikou žiadnu časť tela.

5. Dodržujte vekový limit pre nákup a použitie jednotlivých výrobkov.

6. Pyrotechniku používajte len na účel, na ktorý bola vyrobená.

7. Po zapálení pyrotechniky sa od nej čo najrýchlejšie vzdiaľte.

8. Dodržujte predpísaný bezpečnostný okruh, ktorý je v prípade potreby uvedený na výrobku.

9. Myslite na ostatných a buďte ohľaduplní ako k ľuďom, tak aj k zvieratám.

10. Dodržujte všetky bezpečnostné údaje uvedené na výrobku.

Bezpečnosť pri používaní zábavnej pyrotechniky :

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite na vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.


Videonávody na používanie pyrotechniky :

Videonávod - Kompakt s jednou zápalnicou kategoria F2 a F3


Videonávod - Kompakt s dvomi zápalnicami kategoria F2 a F3


Videonávod - Petardy kategória F2 a F3


Videonávod - Rakety kategória F2 a F3


Videonávod - Rímská svieca kategória F2 a F3


Videonávod - Fontány kategória F2 a F3